Electric window film

ELECTRIC SMART FILM

Switchable smart film with adjustable transparency. The transparency of the smart window film is controlled electrically:
power on = transparent
power off = opaque

It takes less than 1 second to change from opaque to transparent.

Nowoczesne biuro, ze szklaną ścianą.Gabinet ze szklanymi ścianami z elektryczną folią okienną, wyłączoną, nieprzezroczystą.
Nowoczesne biuro, ze szklaną ścianą.Gabinet ze szklanymi ścianami z elektryczną folią okienną, wyłączoną, nieprzezroczystą.

Electric window film

SWITCHABLE ELECTRIC FILM

Switchable electrical film with adjustable transparency. The transparency of the smart window film is controlled electrically:
power on = transparent
power off = opaque

It takes less than 1 second to change from opaque to transparent.

The film is applied to existing glass surfaces: partition walls in offices and houses, windows, doors, shop windows. It does not require glass replacement.

Smart glass is used in shower cabins, doors and windows.

Wydzielone szklanymi ścianami biuro.Wydzielona przestrzeń biurowa szklanym boksem, z zamontowaną elektryczną folią okienną.

Smart Glass

ELECTRIC SMART FILM BETWEEN GLASS PANES

Smart glass is a modern laminated glass. The electrical film is located between two glass panes. Smart glass, similarly to electric film, is transparent when powered on. When the power supply is switched off, the smart glass is opaque and has a milky colour.

Wydzielone szklanymi ścianami biuro.Wydzielona przestrzeń biurowa szklanym boksem, z zamontowaną elektryczną folią okienną.

Smart Glass

ELECTRIC SMART FILM BETWEEN GLASS PANES

Smart glass is a modern laminated glass. The electrical film is located between two glass panes. Smart glass, similarly to electric film, is transparent when powered on. When the power supply is switched off, the smart glass is opaque and has a milky colour.

Self-adhesive electrical film

SMART FILM WITH ADHESIVE LAYER

The self-adhesive electrical film can be easily applied to existing or new glass surfaces. This solution is the least invasive and requires almost no alterations to the interior design or glass replacement.

Szklana ściana w biurze z naklejoną folią elektryczną w kolorze białym (mlecznym).Biuro ze ścianami szklanymi. W środku kilka foteli i stół.
Szklana ściana w biurze z naklejoną folią elektryczną w kolorze białym (mlecznym).Biuro ze ścianami szklanymi. W środku kilka foteli i stół.

Self-adhesive electrical film

SMART FILM WITH ADHESIVE LAYER

The self-adhesive electrical film can be easily applied to existing or new glass surfaces. This solution is the least invasive and requires almost no alterations to the interior design or glass replacement.

Zasilanie włączoneZasilanie wyłączone

Easy control of film transparency

SMART FILM CONTROLLED BY MOBILE APPLICATION

Smart film and smart glass can be controlled by building automation systems or smart home system, from an application on the phone, or a remote control or wall switch.

Zasilanie włączoneZasilanie wyłączone

Easy control of film transparency

SMART FILM CONTROLLED BY MOBILE APPLICATION

Smart film and smart glass can be controlled by building automation systems or smart home system, from an application on the phone, or a remote control or wall switch.

WALL SWITCH

Controlled by a traditional wall switch or touch switch.

REMOTE CONTROLLER

Modern remote control. The remote control can also be a wireless wall switch.

MOBILE PHONE

Easy to use with a dedicated application.

SMART HOME SYSTEM

Smart film and smart glass can be controlled by building management systems.

WI-FI

The control can be done with a wide range of wifi controllers.

Z-WAVE

The electrical smart film can be operated using popular systems working on the Z-WAVE protocol.

Electric smart film for many applications

Switchable film for every surface glass

Switchable smart film and smart glass find its use, among others in:

 • hotels
 • offices
 • beauty salons
 • hospitals
 • residences
 • apartments
 • cars
 • airplanes
 • yachts
 • and many other.
Pokój z łazienką oddzieloną szklaną ścianą od reszty pokoju.Pokój hotelowy z wydzieloną łązienką w pokoju, za pomocą szklanej ściany działowej.
Pokój z łazienką oddzieloną szklaną ścianą od reszty pokoju.Pokój hotelowy z wydzieloną łązienką w pokoju, za pomocą szklanej ściany działowej.

Electric smart film for many applications

Switchable film for every surface glass

Switchable smart film and smart glass find its use, among others in:

 • hotels
 • offices
 • beauty salons
 • hospitals
 • residences
 • apartments
 • cars
 • airplanes
 • yachts
 • and many other.